تاکید رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر بر کمک به اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر  در دیداری که در معیت دکتر بنیادی با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی داشت بر کمک به تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز دانشگاه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر هادی معماریان در این دیدار با اشاره به مشکلات مالی گسترده مراکز دانشگاهی اظهار داشت: طی یک سال گذشته به دلیل تورم و افزایش قیمت کالاهای مختلف دانشگاه ها با مشکلات مختلفی مانند تامین تغذیه دانشجویان، تامین مواد اولیه آزمایشگاهی و تعمیر و تجهیز خوابگاه ها و اجرای فرصت مطالعاتی اساتید مواجه بودند بنابراین باوجود این مشکلات در صورتی که افزایش بودجه این مراکز متناسب با تورم و افزایش کالاها نباشد، فعالیت این مراکز با مشکلات جدی بسیاری مواجه است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت مرکز آموزش عالی کاشمر و آغاز عملیات اجرایی پروژه پردیس این مرکز افزایش بودجه عمرانی دانشگاه  را ضروری دانست.
وی همچنین خاطر نشان کرد: باید به افزایش اعتبارات از محل بودجه های توازن استانی کمک کرد.
معماریان تصریح کرد : شیوه های رایج سیاستگذاری، دیگر قابلیت پاسخگویی به مسائل مهمی چون بیکاری و تورم مزمن، فقر، عدم تعادل در نظام پولی و بانکی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، سوءمصرف ذخایر آبی کشور، فرونشست زمین در سراسر کشور، بحران‌های محیط زیست، افزایش آسیب‌های اجتماعی، مسائل جمعیتی، سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی و... را ندارند و ما در کشور، با نوعی بن‌بست سیاستگذاری مواجه هستیم.
وی افزود: نیاز است تا رویکرد نوین مشارکتی در سیاستگذاری و حل مسائل اساسی به کار گرفته شود  که در آن، نهاد دانشگاه به واسطه سردمداری ذاتی اش از علم و دانش، جنبه های مدبرانه سیاست ها و تصمیمات را پررنگ تر کند تا سیاست های عالمانه تری تدوین و عرضه شود.