برگزار شد - نشست تخصصی مجازی مدیریت آب باران - تجربیات کره جنوبی

برگزار شد:

نشست تخصصی مجازی                         

عنوان: فلسفه، فنآوری و سیر تحول در مدیریت چند منظوره و غیر متمرکز آب باران (تجربیات کره جنوبی)

سخنران: پروفسور مویانگ هان، استاد دانشگاه ملی سئول، دپارتمان عمران و محیط زیست، رئیس گروه تخصصی مدیریت و استحصال آب باران در انجمن بین المللی آب (IWA).   

 

برگزار کننده: انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران با همکاری مرکز آموزش عالی کاشمر                                                     

زمان: پنج شنبه، 28 اسفند از ساعت 14 الی 16

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: