امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398

برگزاری مسابقات و فعالیت های ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی در مرکز آموزش عالی کاشمر