برگزاری مسابقات و فعالیت های جشنواره ورزشی بهار 97