برگزاری مدرسه تابستانه کسب و کار خواجه نصیر

زمان: 23 مرداد الی 15 شهریور
مهلت ثبت نام: 18تیر الی 6 مرداد
نحوه ثبت نام: roshd.kntu.ir

دسته مطلب: