برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید گروه علوم ورزشی

جلسه هم اندیشی اساتید گروه علوم ورزشی بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در تاریخ 97.07.29 در محل دفتر ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد. در این جلسه با حضور دکتر معماریان رئیس مرکز، مدیر گروه علوم ورزشی و اساتید گروه پیرامون موارد مختلف آموزشی بحث و همفکری صورت گرفت.