برگزاری اردوی یک روزه طبیعت گردی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

همزمان با هفته سراهای دانشجویی ، اردوی یک روزه طبیعت گردی در مناطق ییلاقی کوهسرخ با حضور دانشجویان دختر برگزارشد.
در این اردوی یک روزه که به همت امور دانشجویی و فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد؛ دانشجویان دختر خوابگاهی و غیر خوابگاهی حضور داشتند .
ادآوری می شود؛ این اردوی یک روزه روز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ویژه دختران برگزار شد و در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه اردوی طبیعت گردی ویژه پسران دانشجوی این مرکز برگزار می شود.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"