برگزاري مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاههاي منطقه 9 به ميزباني مركز آموزش عالي كاشمر​