برنامه خوابگاه و تغذیه (برگزاری کلاس های عملی دانشجویان)

همچنين شايان ذکر است با توجه به عدم پایداری شرایط موجود (شیوع کرونا) دانشجویان گرامی که در متن اطلاعیه مطابق گروه بندی مشخص شده اند، در زمان تعیین شده اقدام به پرداخت هزینه خوابگاه نمایند. (از هفته های قبل اقدام به پرداخت هزینه خوابگاه ننمایند)
امور دانشجویی- مرکز آموزش عالی کاشمر