برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 را از پیوست دریافت نمایید.

فایل پیوست: 
پیوستاندازه
PDF icon دروس عمومی- همه رشته ها.pdf314.74 کیلوبایت
PDF icon برنامه امتحانی گروه مترجمی زبان.pdf360.97 کیلوبایت
PDF icon علوم و مهندسی کامپیوتر.pdf357.27 کیلوبایت
PDF icon علوم ورزشی.pdf170.51 کیلوبایت
PDF icon مهندسی آب.pdf309.86 کیلوبایت