بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه برگزاری کنکور آزمون سراسری مرکز آموزش عالی کاشمر

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر ،همزمان با برگزاری کنکور سراسری مدیر آموزش وپرورش کاشمر از حوزه های برگزاری این آزمون در شهرستان روز پنج شنبه ۱۳ تیرماه بازدید کرد.

علی طاهریان ضمن تقدیر وتشکر از عوامل اجرایی از نظم، آرامش، امنیت و نحوه برگزاری  اعلام رضایت کرد.

در آزمون سراسری ۹۸، تعداد سه هزار و 486 داوطلب در حوزه‌های امتحانی شهرستان به رقابت می‌پردازند.

تعداد داوطلبان آزمون سراسری در گروه علوم ریاضی و فنی 321 داوطلب، علوم تجربی هزار و 784 داوطلب، علوم انسانی 614 داوطلب، هنر 301 داوطلب و زبان‌های خارجی 466 داوطلب است.
.
آزمون سراسری سال ۹۸ در روز‌های پنجشنبه ۱۳ و جمعه ۱۴ تیر ماه در پنج گروه آزمایشی برگزار می شود که صبح روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و علوم انسانی و بعد از ظهر پنجشنبه گروه آزمایشی هنر، به رقابت پرداختند. صبح جمعه ۱۴ تیرماه نیز داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و بعد از ظهر جمعه داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی به رقابت می پردازند.

دسته مطلب: