ایسنا | هنوز برای نجات دشت تشنه کاشمر و بردسکن فرصت داریم

هادی معماریان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر به ایسنا گفت: هنوز برای نجات آب و نجات دشت تشنه کاشمر و بردسکن فرصت داریم، می‌توان برای جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی، صنعت و آب شرب اقدامات بسیاری انجام داد.

لینک خبر:

www.isna.ir/news/99041813713

دسته مطلب: