اولین جشنواره بازی و ورزش کودکان 4 تا 8 سال (مادر و کودک)

گروه علوم ورزشی و مرکز آموزشهای آزاد مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار می‌کند:

# اولین جشنواره بازی و ورزش کودکان 4 تا 8 سال
(مادر و کودک)

هماهنگی و ثبت‌نام:
55258771
09380252522