انتصاب دکتر معماریان به عنوان عضو هیات تحریریه مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

دکتر هادی معماریان رئیس و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر بعنوان عضو هیات تحریریه مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران ایران انتصاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر مجله علمی سامانه‌های سطوح آبگیر باران تنها مجله علمی است که به صورت تخصصی به کاربرد انواع روش‌های استحصال آب باران اختصاص دارد و تحت نظارت و مدیریت انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگير باران ايران است.

دسته مطلب: