انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر بعنوان هیات تحریریه مجله Italian Journal of Groundwater

دکترعطاالله جودوی دارای مدرک دکترای هیدروژئولوژی،عضو هیات علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر ، بعنوان هیات تحریریه مجله Italian Journal of Groundwater در آمد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، این مجله ،یکی از قدیمی ترین مجلات اروپایی در زمینه تحقیقات مربوط به آب‌زیرزمینی است که موضوعات مختلفی از جمله هیدروژئولوژی، کیفیت آب‌زیرزمینی و آلودگی آبخوان، انرژی ژئوترمال، مدیریت منابع آب، تغییر اقلیم و هیدروژئوفیزیک را پوشش می‎‌دهد.
اعضای هیات تحریریه این مجله از بین محققین دانشگاهی 15 کشور از جمله ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایالات متحده آمریکا و استرالیا انتخاب شده اند. این مجله در پایگاه های DOAJو ESCI نمایه می شود.

دسته مطلب: