امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398

افتخار آفرینی دانشجوی مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات دو و میدانی دانشگاه های منطقه 3 کشور