امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398

افتخار آفرینی دانشجوی مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات دو و میدانی دانشگاه های منطقه 3 کشور

مسابقات دو و میدانی دانشگاه­های منطقه 3 کشور با حضور دانشگاه هاي فردوسي مشهد،صنعتيشاهرود،بيرجند، حکیم سبزواری،دامغان،بجنورد،قوچانو مرکز آموزش عالی کاشمر به میزبانی دانشگاه سمنان در تاریخ 16/12/94 لغایت 20/12/94 برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم مرکز آموزش عالی کاشمر با 4ورزشکار شرکت کرد که در پایان آقای امیر فاطمی شریفی توانست دو مقام نایب قهرمانی را در دوی 200 متر و 110 متر مانع بدست آورد.