اعلام آمادگی مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز جهت برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و کارآفرینی ویژه زندانیان غیرعمد و معرفی جهت اشتغال

مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر، از اعلام آمادگی این مرکز برای برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و کارآفرینی ویژه زندانیان غیرعمد خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر مجید عاقل در نشست با مسئولین اداره زندان‌ و اقدامات تامینی و تربیتی کاشمر، بر استفاده از پتانسیل مرکز نوآوری و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و کارآفرینی و معرفی زندانیان جرائم غیرعمد به صنعت تاکید کرد. 
وی با بیان اینکه در همه‌ی جوامع سلامت فردی و روانی و ایجاد توانمندی در افراد می‌تواند از زمینه‌های ایجاد کارآفرینی و افزایش عملکرد بهینه هر فرد در شکل گیری شخصیت آن جامعه باشد؛ گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اشتغال مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز آماده برگزاری دوره های کارآفرینی و توانمند سازی جهت غیرعمد و معرفی افراد توانمند به صاحبان صنایع شهرستان جهت اشتغال ایشان است تا از  ظرفیت ها و امکانات موجود در این مرکز بصورت بهینه استفاده گردد.

دسته مطلب: