اطلاعیه شماره سه - نحوه از سرگیری آموزش حضوری در مرکز آموزش عالی کاشمر