اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کاردانی به کارشناسی ورودی مهر 98

تصویر کارشناس آموزش

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال بدين‌وسيله ضمن تبریک قبولی شما در دانشگاه دولتی کاشمر به اطلاع می رساند دانشجویان قبولی کاردانی به کارشناسی می توانند از شنبه مورخ 23 شهریور تا پایان هفته جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک زیر به مرکز آموزش عالی کاشمر مراجعه نمایید .

آدرس : خراسان رضوی - کاشمر - بلوار امام زاده سید مرتضی (ع) - مرکز آموزش عالی کاشمر

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر:

05155258801 داخلی 1

09375809542

 

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام

 

رديف

مدارك

توضيحات

1

اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن

-

2

اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن

-

3

شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري

-

4

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)

مطابق با ‌يكي از كدهاي مندرج در صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كه در همين دستورالعمل نيز براي يادآوري درج شده است.

5

اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع

تحصيل در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا كارمندان دولت در صورتي مي‎توانند به تحصيل بپردازند كه اصل موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط وزارتخانه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كلاس‎ها، آزمايشگاه‎ها، كارآموزي‎ها و فعاليت‎هاي ديگر دوران تحصيل به همراه مدارك ثبت‎نام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه كنند.

6

اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم)

- براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرك‌ كارداني امكان‌پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني با محتواي فرم شماره 7 پيوست را ارائه نمايند كه درآن قيد شده باشد «اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي كه فرد پذيرفته‌شده در آزمون، تا تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

- طلاب و فضلاي حوزه‌ علميه كه دوره سطح يك را طبق برنامه تعيين شده در مصوبه جلسه 368 مورخ 74/11/03 شوراي عالي انقلاب گذرانده‌اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشگاه‌ها برخوردار بوده و براساس مصوبه 568 مورخ 83/07/28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجاز به شركت در اين آزمون براي انتخاب تمامي رشته‌هاي گروه آموزشي علوم انساني بوده‌اند و پس از قبولي با ارائه گواهي اتمام دوره سطح يك مورد تأييد حوزه علميه، مي‌توانند ادامه تحصيل دهند.

تذكر: با توجه به مفاد بند 17 ماده 2 آيين‌نامه آموزشي مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شرط شركت در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته غير پزشكي داشتن مدرك كارداني (پيوسته يا ناپيوسته) مي‌باشد. بنابر اين دانشجويان دوره‌هاي بالاتر از كارداني پيوسته و ناپيوسته و همچنين دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر از كارداني پيوسته و ناپيوسته، مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون نبوده‌اند.

7

اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي

پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) با استفاده از سهميه كارمندي  كارمندان مشمول مقررات سازمان اداري و استخدامي كشور

8

ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني) يا گواهي معافيت از آن

- ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي- پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ آنان تا تاريخ 98/06/31 و يا 98/11/30 باشد يا گواهي معافيت از خدمت لايحه طرح.

- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌‌باشند و تاريخ‌ پايان‌ طرح‌ آنها بعد از 98/06/31 و يا 98/11/30 مي‌باشد، مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ (پذيرش براي مهرماه 1398) و نيمسال دوم (پذيرش براي بهمن‌ماه 1398) بوده‌اند، بديهي‌ است در صورت‌ موفقيت،‌ لازم‌ است‌ ضمن‌ تسويه‌ حساب‌ كامل‌ از محل‌ خدمت، گواهي‌ مربوط را به‌همراه‌ ساير مدارك‌ ثبت‌‌نامي‌ خود به‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ ذي‌ربط ارائه‌ نمايند. اين‌دسته‌ از داوطلبان‌ بايد باقيمانده‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ خود را پس‌ از پايان‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ انجام‌ دهند.

- كاردان‎هاي‌ شاغل‌ و نيز كاردان‎هاي‌ متعهد خدمت‌ رشته‌هاي‌ بهداشت‌ محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها  در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ كارشناسي ناپيوسته‌ تنها پس‌ از ارائه‌ موافقتنامه از سازمان‌ متبوع‌ مجاز به‌ ثبت‎نام‌ و ادامه‌ تحصيل‌ خواهند بود.

9

ارائه ‌اصل‌ گواهينامه حد‌اقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي

- كاردان‌هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان‌ها كه با استفاده از سهميه موضوع مصوبه شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 95/12/14 (سهميه 40 درصد ظرفيت پذيرش دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه» رشته محل‌هاي كارشناسي ناپيوسته مامايي هر استان) پذيرفته‌شده اند، لازم است گواهينامه حد‌اقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي را از محل اشتغال خود اخذ و به هنگام ثبت‌نام در رشته قبولي، ‌اصل‌ آن را به دانشگاه يا دانشكده محل قبولي خود ارائه و نسبت به سپردن تعهد خدمت در طرح پزشك خانواده با محتواي فرم شماره 8 در همان استان محل خدمت به مدت سه برابر طول مدت تحصيل اقدام نمايند.

توجه: دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي محل قبولي كاردان‌هاي مامايي پذيرفته شده با سهميه 40 درصد فوق، لازم است در موارد ذيل (حتي يك مورد) از ثبت‌نام آنان خودداري نموده و اسامي و مشخصات اين‌دسته از پذيرفته شدگان را بلافاصله پس از پايان برنامه زماني ثبت‌نام، به اين سازمان اعلام نمايد.

1- مغايرت استان محل قبولي داوطلب با استان محل اشتغال وي در طرح پزشك خانواده.

2- عدم ارائه گواهينامه حد‌اقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي از محل اشتغال.

10

موافقتنامه‌ رسمي‌ از محل‌ خدمت‌ مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نيروي انساني

فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌باشند، در صورت‌ قبولي در رشته‌هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه)، با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمي‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسؤول‌ محل‌ خدمت‌ خود مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان، نيازي‌ به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ ندارند و مي‌توانند همزمان‌ با تحصيل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ بپردازند.

11

مجوز ادامه تحصيل و يا تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

براساس ماده 10 دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آن‌دسته از فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه از مزاياي صندوق بهره‌مند شده‌اند، درصورت قبولي در آزمون، لازم است براي ثبت‌نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسويه حساب دريافت نمايند و تأييديه مربوط را هنگام ثبت‌نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند.

12

تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

براساس‌ مفاد ماده‌ 7 دستورالعمل‌ شماره‌ 31902 مورخ‌ 64/05/28 صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌، آن‌دسته‌ از فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ غيرپزشكي‌ كه‌ از مزاياي‌ صندوق‌ مذكور بهره‌مند شده‌اند، در صورت‌ قبولي در آزمون‌ پذيرش ‌دانشجو از دوره‌ كارداني‌ به‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ سال‌ 1398، لازم است با صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ تسويه‌ حساب‌ نموده‌ و تأييديه مربوط را در زمان‌ ثبت‌‌نام‌، به‌ دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ خود ارائه‌ نمايند. 

13

حكم كارگزيني و فرم موافقتنامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصيل آنان

پذيرفته‌شدگان كد رشته‌محل‌هاي ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش براي ارائه حكم كارگزيني و فرم موافقتنامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت به پرديس آموزشي محل قبولي لازم است براساس شرايط و ضوابط مندرج در صفحات 10 و 11 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 اقدام نمايند. 

1- دارا بودن حكم كارگزيني مبني ‌بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت‌نام در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).

تبصره 1- تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت‌نام در آزمون باشد، در غير اين‌صورت مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و درصورت انتخاب  و پذيرفته شدن، قبولي آنان "لغو" مي‌گردد.

تبصره 2- معلمان حق‌التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، نيروهاي قراردادي و ... كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته نبوده‌اند و در صورت انتخاب و پذيرفته شدن، قبولي آنان «لغو» مي‌گردد.

2- دارا بودن فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» (رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعمل شماره 710/11 مورخ 94/06/17 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش.

تبصره 1- فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» با رعايت بند 13 مصوبه جلسه 171 مورخ 93/12/02 شوراي عالي اداري كشور(شماره ابلاغي 206/172556 مورخ 93/12/26) و بخشنامه شماره 170061 مورخ 93/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر اينكه كارمندان دولت در طول خدمت خود، صرفاً مي‌توانند از مزاياي اداري و استخدامي يك مقطع بالاتر از مقطع تحصيلي زمان استخدام برخوردار ‌شوند، صادر خواهد شد.

تبصره 2- عدم ارائه فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت‌نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي («فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان») انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

تبصره 3- فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» براي فرهنگيان (رسمي ـ پيماني) داراي مدرك كارداني كه متقاضي تحصيل در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره مي‌باشند، در صورتي صادر خواهد شد كه داوطلب داراي مدرك تحصيلي مقطع كارداني راهنمايي و مشاوره بوده و در سال تحصيلي 98-1397 با ابلاغ مشاور در آموزش و پرورش فعاليت داشته‌ باشد. صدور فرم موافقت و تحصيل ساير افراد در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره امكان‌پذير نبوده و حتي در صورت موافقت محل خدمت، از ثبت‌نام و تحصيل آنان در دانشگاه جلوگيري شود.

تبصره 4- صدور فرم«موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» توسط محل خدمت، به شرطي امكان‌پذير خواهد بود كه با رعايت شرايط و ضوابط مربوط بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل، اعمال مدرك در حكم كارگزيني، منع قانوني نداشته باشد.

تبصره 5- نيروهاي خدماتي و اداري كه داراي حكم كارگزيني رسمي و پيماني مي‌باشند، به شرطي مجاز به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي دانشگاه فرهنگيان بوده‌اند كه اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغيير رشته شغلي آنان از خدماتي و يا اداري به مشاغل آموزشي موافقت و براساس طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان، فرم موافقت با ادامه تحصيل را صادر نموده باشد. در غير اين‌صورت، ثبت‌نام در آزمون و قبولي در كدرشته‌محل‌هاي ويژه فرهنگيان براي اين افراد «كان لم يكن» تلقي مي‌گردد.

14

دارندگان مدرك معادل كارداني كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنها بلامانع است

الف - دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) لازم است از شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 مورخ 92/04/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشي وزارت مذكور به كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده است، برخوردار باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 77/09/03 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار نمي‌گيرند

تبصره: 1-كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي تحصيلي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

تبصره: 2-دارندگان مدارك معادل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مدارك معادل سازمان امور استخدامي كشور كه فاقد مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده‌اند، به شرط ارائه گواهي قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل مجاز به ثبت‌نام در دوره‌هاي بدون آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي و پرديس‌ها بوده‌اند.

ب - دارندگان‌ مدرك‌ معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين‎نامه آموزشي دوره‎هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه‎ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 74/09/12 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي‎توانند در اين آزمون متقاضي رشته‎هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غيرپزشكي شوند.

ج - بر اساس مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ 92/03/25 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، دارندگان مدرك معادل يا گواهي اتمام دوره مقطع كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي شاغل (اعم از مراكز دولتي يا خصوصي) به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي كه حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرك كارداني داشته باشند، مي‌توانند در آزمون كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي آموزشي پزشكي، شركت نمايند. ضمناً اين دسته ازداوطلبان در صورت قبولي لازم است گواهي اشتغال به كار و همچنين گواهي پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرك كارداني مورد تأييد محل خدمت را در زمان ثبت‌نام به آموزش دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

*  مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ 92/03/25 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي شامل افرادي است كه قبل از سال تحصيلي 77-1376 وارد دانشگاه شده‌اند و مطابق مفاد آيين‌نامه‌هاي آموزشي وقت، مدرك معادل دريافت نموده‌اند.

د - طبق مفاد مندرج در مصوبات جلسه 221 مورخ 90/01/23 و 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (شماره ابلاغي 94/14444/دش مورخ 94/09/15)، فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال1391 و قبل از آن مي‌توانند در آزمون مقطع تحصيلي بالاتر شركت نموده و در صورت قبولي با رعايت آيين‌نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غير رسمي در آزمون‌هاي مقاطع بالاتر مصوبه جلسه 845 مورخ 92/04/15 شوراي گسترش آموزش عالي (شماره ابلاغي 2/77633 مورخ 92/05/28) ادامه تحصيل نمايند.

تبصره - براساس بند 5 مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، گذراندن 20 درصد از واحدهاي دوره كارداني به تشخيص دانشگاه محل قبولي بصورت جبراني الزامي مي‌باشد.

 

15

دارندگان مدرك كارشناسي پيوسته كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان بلامانع است.

با توجه به مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 89/12/07 شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي، فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي پيوسته در صورت دارا بودن مدرك كارداني مرتبط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته اين آزمون، با رعايت شرايط زير مي‌توانند در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي از طريق قبولي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، تحصيل نمايند.

1- گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته مشمول طرح.

2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي.

3- عدم استفاده از سهميه مناطق محروم يا سهميه بومي و نداشتن تعهدات مربوط به سهميه‌هاي مذكور.

4- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

 

16

ارائه فرم انصراف قطعي از تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 (آزمون سال قبل)

- پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 در صورت ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي غيرروزانه (دانشگاه آزاد اسلامي، نوبت دوم «شبانه»، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي) بوده و فقط در اين دوره‌ها گزينش شده‌اند. ثبت‌نام و ادامه تحصيل اين قبيل از پذيرفته‌شدگان در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال1398 در صورتي بلامانع مي‌باشد كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون (خصوصاً مقررات وظيفه عمومي براي برادران) باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 98/02/31 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نموده و فرم انصراف قطعي از تحصيل در رشته‌ تحصيلي دوره روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 را ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، اين‌دسته از داوطلبان متخلف محسوب شده و اگر حدنصاب قبولي ‌آزمون را نيز كسب نمايند، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نمي‌باشند.

تبصره: پذيرفته‌شدگان مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي، دوره‎هاي نوبت دوم (شبانه) و الكترونيكي (مجازي) كليه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال 1397، در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند.