اطلاعیه آموزش - دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی (دانشجویان دارای مراحل تصفیه حساب)

به اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی (دانشجویان دارای مراحل تصفیه حساب) می رساند با توجه به شرایط جاری ویروس کرونا و تاکید بر عدم مراجعه حضوری به دانشگاه، خواهشمند است با کارشناسان مربوطه از طریق مجازی در ارتباط باشید:
خانم نمازی(امور شهریه، دانشجویان فارغ التحصیل، اخراجی و انصرافی، دریافت گواهی موقت، امورات مربوط به لغو تعهد و ارسال مدارک در سامانه سجاد): @172819 @
امور شهریه: در صورتی که مبلغ شهریه را مطلع هستید جهت پرداخت از پرتال دانشجویی استفاده نمایید. در غیر اینصورت از طریق نام کاربری فوق با کارشناس مربوطه در ارتباط باشید.
دانشجویان فارغ التحصیل: در صورت ثبت تمام واحدهای مجاز رشته (شامل معرفی به استاد، کارآموزی و پروژه و ...) :
1) ضمن ارسال پیام حاوی شماره دانشجویی درخواست بررسی پرونده تحصیلی را نمایید و پاسخ را در همان قسمت دریافت نمایید. (در صورت نقص در پرونده تا زمان تکمیل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.)
2) بعد از تکمیل پرونده فرمهای مورد نیاز توسط کارشناس مربوطه تهیه و با توجه به شرایط دور کاری فرم ها توسط مدیر گروه، کارشناسان تکمیل خواهد شد.
3) بعد از تکمیل فرم ها درخواست دانشجو جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیل به سازمان امور دانشجویان داخل ارسال خواهد شد.
4) دانشجویان پسر جهت دریافت نامه ابطال معافیت بعد از اتمام مراحل فوق با آموزش ارتباط برقرار نمایند ( دلیری راد(پذیرش و ثبت نام/نظام وظیفه/آموزش) @i707r)
5) جهت دریافت گواهی موقت از طریق پست 15 روز بعد با کارشناس مرتبط (خانم نمازی) تماس برقرار نمایند.