اطلاعیه آموزش - امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶−۱۳۹۵

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه زمانی امتحانات ترم جاری از تاریخ  17/1/1396 در سایت دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود. خواهشمند است پس از مطالعه دقیق برنامه، هر گونه تداخل در روز یا ساعت امتحان را حداکثر تا تاریخ 10/2/1396 به مدیرگروه اطلاع دهید.                  باتشکر- امتحانات