ارائه تسهیلات به دانشجویان سیل زده و حمایت از دانشجویان کم بینا و نابینا توسط صندوق رفاه دانشجویان

مدیر امور دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت : صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد جهت حمایت از دانشجویان آسیب دیده از سیل اخیر تسهیلاتی را تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال اعطا نماید
دکتر علی اصغر مازنی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: دانشجویان سیلزوه متقاضی استفاده از تسهیلات می توانند تا پایان خردادماه 98 با ارائه مدارک به امور دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.
وی افزود: دانشجویانی که منزل آنان بیش از 70 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک آنها فوت شده با ارائه گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل و گواهی فوت بر اثرسیل اخیر و
دانشجویانی که منزل ایشان بیش از 30 تا 69 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک آنها مجروح شده با ارائه گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل و گواهی پزشکی مبنی بر مجروحیت بر اثرسیل اخیر می توانند از این تسهیلات استفاده کنند .
وی با اشاره به تدوین برنامه حمایتی از دانشجویان نابینا و کم بینا از سوی صندوق‌رفاه دانشجویی گفت: صندوق رفاه دانشجویان جهت حمایت از دانشجویان نابینا و کم بینا برنامه هایی را تدوین نموده ، لذا دانشجویان مذکور می توانند تا پایان خردادماه امسال با ارائه مدارک و مستندات موجود، به امور دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.