آموزش عالي منطقه ترشیز نيازمند برنامه ريزي جامع و نگاه يکپارچه است

رئيس مرکز آموزش عالي کاشمردر نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: 
آموزش عالي منطقه ترشیز نيازمند برنامه ريزي جامع و نگاه يکپارچه است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر دکتر هادي معماريان  در این نشست طی سخنانی با بیان این که     هم اکنون حدود پنج هزار دانشجو در مرکز آموزش عالي کاشمر، آزاد اسلامي کاشمر و بردسکن، پيام نور، جهاد دانشگاهي و دانشکده پرستاري مشغول به تحصيلند و حدوداً 100 عضو هيات علمي و بالغ بر 300 استاد مدعو يا حق التدريس در اين مراکز مشغول به خدمت هستند؛ گفت: قدمت آموزش عالي منطقه ترشيز، سه دهه است و حدود 40 هکتار فضاي فيزيکي در اين سال ها به توسعه آموزش عالي منطقه اختصاص داده شده است.
وی با بیان این که  تا کنون نيز بالغ بر ۲۶ هزار نفر از اين مراکز فارغ التحصيل شده و بخش زيادي از اين فارغ التحصيلان به عنوان نيروهاي دولتي يا غيردولتي در منطقه ترشيز خدمت مي کنند. وی با بیان این که رصد انجام شده صرفا بر اساس فارغ التحصيلان ورودي 93-94 در مرکز آموزش عالي کاشمر حاکي از ميانگين اشتغال 50 درصدي فارغ التحصيلان است؛ تصریح کرد: در کاشمر اکثر افرادي که وارد دوره هاي تحصيلات تکميلي مي شوند بومي بوده و غالباً کارمندان بخش هاي دولتي يا خصوصي هستند که اين وضعيت باعث بالا بودن آمار اشتغال فارغ التحصيلان تحصيلات تکميلي مي شود.    
وی با اشاره به اینکه اکنون و پس از گذشت سه دهه، آموزش عالي در منطقه ترشيز با مشکلات و چالش هاي زيادي مواجه است؛ گفت: در سال هاي اخير به دلايل زيادي اين مراکز يا رشد بسيار بطئي و کندي داشته اند و يا با کاهش تعداد دانشجو دچار انقباض شده اند. 
وی گفت: در اين ميان مرکز آموزش عالي کاشمر بعنوان يک دانشگاه دولتي، با توجه به سياست انقباضي وزارت علوم در راستاي اجراي طرح آمايش آموزش عالي که به غلط تفسیر شده و با نگاهی ضد عدالت آموزشی در مناطق محروم، با چالش هاي زيادي در رشد و توسعه خود روبرو بوده است، توانسته در سالهای اخير با توسعه فعاليت هاي دانشگاهي پژوهشي و ارتباط با صنعت و جامعه و راه اندازي مرکز نوآوري مأمني هر چند کوچک براي جذب بيشتر دانشجويان، ايده هاي نوآورانه و نخبگان منطقه ترشيز باشد. وی با بیان این که جهاد دانشگاهي متأسفانه با سياست انقباضي شديدي مواجه شده که با لغو مجوز واحد علمي-کاربردي آن و کاهش تعداد دانشجو، بخشي از نيروهاي خود را يا تسويه حساب کرده، يا به ادارات ديگر منتقل نموده و يا به مرکز جهاد دانشگاهي در مشهد فرستاده است یا دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان بزرگترين واحد دانشگاهي منطقه ترشيز نيز با کاهش تعداد دانشجو مواجه شده، که همين امر موجب تعطيلي برخي رشته ها و مأموريت اعضاي هيأت علمي آن به واحدهاي اطراف يا مشهد شده است؛ گفت: دانشگاه پيام نور نيز با همين معضل مواجه شده است اما بدليل سياست آموزش از راه دور در اين دانشگاه، آسيب پذيري آن به مراتب کمتر از دانشگاه آزاد اسلامي است. 
وی بااشاره به این که در سند توسعه شهرستان کاشمر متأسفانه نقش دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی، مراکز نوآوری و رشد دیده نشده و برنامه ای مدون و آینده نگر برای توسعه حداقل کیفی آموزش عالی وجود ندارد و فقط در آیتمی از اقدامات اولویت دار راه اندازی رشته های دانشگاهی مرتبط با کشاورزی و معدن پیشنهاد شده است که این موضوع یک خواسته حداقلی است و نمی تواند بیان کننده نقش کلیدی آموزش و فناوری و نوآوری در توسعه شهرستان و منطقه باشد. 
وی ابراز کرد: در اکثر برنامه های پیشنهادی و راهبردهای توسعه ای شهرستان صحبت از تقویت زیرساخت ها، استفاده از فناوری های نوین و توسعه کشاورزی دانش بنیان و انرژی های تجدید پذیر می شود، اما نگاه به آموزش و پژوهش و نوآوری در این سند بسیار سطحی و گذراست. 
وی اظهار داشت: وقتی در راهبردهای توسعه شهرستان صحبت از بستر سازی وتقویت زمینه های جذب ونگهداری نیروی انسانی جوان وتحصیلکرده می شود، نمی توان از نقش مراکز آموزش عالی و مراکز نوآوری و رشد غافل بود
معماریان گفت: آموزش عالي در منطقه ترشيز اگر بصورت جامع و در قالب يک بسته برنامه ريزي آمايشي مورد بررسي قرار نگيرد، زيان هاي بسيار بيشتري از آنچه امروز مي بينيم خواهد ديد و چه بسا تا کمتر از يک دهه ديگر آثاري از آن در منطقه برجاي نماند.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار داشت: در يک نگاه آمايشي و بصورت کلي منطقه ترشيز را مي توان به 4 منطقه آموزشي، پژوهشي و نوآوري تقسيم بندي کرد و اقداماتی را  با کمک مسئولين، مردم و خيرين در يک برنامه پنج ساله به اجرا درآورد.
وی افزود: در منطقه کاشمر بايد تقسيم وظايف بين واحدهاي آموزشي صورت پذيرد و  آموزش عالي رايگان و دولتي با رهبري مرکز آموزش عالي کاشمر و دانشکده پرستاري بايد به سمت رشته هاي مورد نياز و اولويت دار منطقه برود. بنابراين نياز است که پتانسيل هاي منطقه شناسايي شده و در زمينه هايي مانند کشاورزي، صنايع غذايي، بسته بندي و فرآوري محصولات کشاورزي، مديريت کسب و کارهاي کوچک، گياهان دارويي و فرآوري آن ها، فرش و صنايع دستي، مديريت گردشگري، نساجي و معدن تعريف رشته شده و در بخش بهداشت و درمان نيروهاي کارشناسي و کاردان هاي حرفه اي تربيت گردند.
وی تصریح کرد: باید به مرکز آموزش عالی کاشمر اجازه داده شود در راستای اجرای سند راهبردی خود حرکت کرده و اعتبارات ملی لازم برای توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی آن در زمین تحت تملک در اختیار این دانشگاه قرار گیرد. 
معماریان ابراز کرد: برنامه ريزي و سرمايه گذاري در دانشگاه آزاد اسلامي کاشمر نیز بايد بسمت رشته هاي پرطرفدار برود و با اين نگاه و بدون موازي کاري با آموزش عالي دولتي بتواند جاذبه کافي براي داوطلبان مشتاق و در عين حال قشر متوسط به بالاي جامعه را فراهم کند. به گفته او دانشگاه پيام نور انرژي خود را با اجراي دوره هاي کارشناسي هرز نکند و ظرفيت آموزش هاي از راه دور و الکترونيک اين دانشگاه بايد در حوزه تربيت دانشجويان تحصيلات تکميلي مورد نياز منطقه، بويژه تربيت نيروهاي مدير براي دستگاه هاي اجرايي منطقه قرار بگیرد . 
وی افزود: جهاد دانشگاهي نیز همانطور که در مأموريت راهبردي و کلان آن ديده شده بايد بعنوان واحد پژوهشي هميار استان تعريف شود و حوزه کاري راهبردي آن مي تواند کشاورزي، گياهان دارويي و توسعه روستايي باشد. 
دکتر معماریان ابراز کرد: در منطقه بردسکن نیز  دانشگاه آزاد  مي تواند با شناسايي نيازهاي دستگاه هاي اجرايي منطقه به تعريف رشته جهت تربيت نيروي متخصص منطقه بخصوص در حوزه آموزش و پرورش بپردازد. البته پرداختن به رشته هاي پرطرفدار بدون موازي کاري با دانشگاه آزاد اسلامي کاشمر مي تواند زمينه اي پررنگ براي جذب دانشجوي بيشتر باشد. وی خاطرنشان کرد : ساختمان دانشگاه پيام نور بردسکن نیر مي تواند با يک برنامه ريزي جامع، در قالب يک تفاهم نامه و به کمک مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان (نيروي انساني مورد نياز را تأمين کند)، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري (بودجه ها و اعتبارات مورد نياز را تأمين نمايد) و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (ساختمان و تأسيسات را در اختيار قرار دهد) به ايستگاه تحقيقات شوري يا شورورزي در منطقه جنوب خراسان رضوي تبديل شود و برندي معتبر براي منطقه ترشيز باشد. 
 وی در خصوص منطقه خليل آباد نیز یادآور شد ؛ سايت اداري خليل آباد سال هاست متروکه رها شده و متأسفانه به محل تجمع معتادان يا آشيانه گوسفندان تبديل شده  که  در سال 1397 طرح تبديل اين سايت به مرکز رشد و نوآوري کشاورزي توسط مرکز آموزش عالي کاشمر تهيه شد و به استانداري و فرمانداري شهرستان ارسال گرديد؛ اما متأسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفت. تبديل اين ساختمان با سرمايه گذاري پارک علم و فناوري خراسان يا معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با همراهي مرکز نوآوري و شتابدهي ترشيز، جهاد دانشگاهي و به کمک خيرين به مرکز رشد و نوآوري خواروبار، گياهان دارويي وکشاورزي مي تواند انقلابي در راستاي توسعه منطقه و ظرفيت بزرگي براي جذب نخبگان باشد. 
معماریان در خصوص منطقه کوهسرخ نیز افزود: احداث ايستگاه تحقيقات ديم و کشاورزي ارگانيک در شهرستان کوهسرخ ظرفيت بالايي را در جذب نخبگان منطقه و توسعه علمي کشاورزي ارگانيک منطقه ايجاد خواهد کرد. در اين زمينه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان و ايستگاه تحقيقات کشاورزي کاشمر با همراهي جهاد دانشگاهي مي توانند کمک فراواني نمايند.

دسته مطلب: