آدرس اینترنتی جدید پورتال دانشجویی و پورتال اساتید

با توجه بروزرسانی سامانه های آموزش، آدرس اینترنتی پورتال دانشجویی و پورتال اساتید به آدرس pooya.kashmar.ac.ir تغییر پیدا کرد.

نام کاربری و رمز عبور تغییری نداشته و با همان اطلاعات قبل قادر به ورود به سیستم خواهید بود.