اطلاعیه ها


اطلاعیه حذف و اضافه

پنجشنبه 08 مهر 1400


اطلاعیه انتخاب واحد

پنجشنبه 18 شهريور 1400


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400اصلاح انتخاب واحد

يكشنبه 03 اسفند 1399


اطلاعیه انتخاب واحد

سه شنبه 14 بهمن 1399

صفحه‌ها