آخرین خبرها


آغاز طرح‌های عمرانی پردیس مرکز آموزش عالی
پنجشنبه 27 دى 1397

شروع طرح‌های عمرانی پردیس مرکز آموزش عالی با حضور دکتر اسماعیلی مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرماندار، شهردار و جمعی ا

تقویم آموزشی

18خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


13خرداد
پایان کلاسها


4خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


28اردیبهشت
حذف تکدرس ( 28 اردیبهشت لغایت 1 خرداد )


27بهمن
حذف و اضافه ( 27 بهمن لغایت 1 اسفند )


13بهمن
شروع کلاسها


6بهمن
انتخاب واحد ( 6 بهمن لغایت 12 بهمن )