امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

آخرین خبرها


انتخابات شورای صنفی دانشجویان مر کز آموزش عالی کاشمر برگزارشد
چهارشنبه 01 خرداد 1398

مدیر امور دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر از برگز

تقویم آموزشی

26خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


13خرداد
پایان کلاسها


4خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


28اردیبهشت
حذف تکدرس ( 28 اردیبهشت لغایت 1 خرداد )


27بهمن
حذف و اضافه ( 27 بهمن لغایت 1 اسفند )


13بهمن
شروع کلاسها


6بهمن
انتخاب واحد ( 6 بهمن لغایت 12 بهمن )